DC capacity

Genuanceerde confrontatie van de gevraagde DC capaciteit met de beschikbare DC capaciteit per flow, per proces en per DC zone.

Knelpunten analyse en beslissingsondersteunende informatie om de gevraagde en beschikbare capaciteit op elkaar af te stemmen. 

Pieken en dalen worden uitgevlakt, de voorspelbaarheid, de efficiency en het service level van de DC operatie nemen toe.