Buying

Afstemming van inkooporders met leveranciers.

Supply Chain Portal ontvangt de inkooporders uit het ERP en presenteerd ze aan de juiste leverancier.

De leverancier geeft aan of aan de vraag in de inkooporders voldaan kan worden en er kan afgestemd worden over leverdatum, leveraantallen en kwaliteit.

De wijzigingen en afwijkingen op inkoop orders worden overzichtelijk bijgehouden.

Ook is er een duidelijk overzicht van de status van de inkooporders.

Supply Chain Portal bewaakt de voortgang en geeft alerts bij afwijkingen of voortgangsproblemen.

Alle betrokken ketenpartijen hebben hetzelfde beeld van de status, de voortgang en de eventuele afwijkingen op de inkooporders.

Ook kunnen EDI berichten geimporteerd en ge-exporteerd worden.

test