Back to overview

Buying

Afstemming van inkooporders met leveranciers.

Supply Chain Portal presenteert de inkooporders aan de juiste leverancier.

De leverancier geeft aan of aan de vraag voldaan kan worden en er kan afstemming over de inkooporders plaatsvinden.

EDI berichten kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd.

Wijzigingen en afwijkingen op inkoop orders worden overzichtelijk bijgehouden.

Er is een duidelijk overzicht van de status van de inkooporders.

Supply Chain Portal bewaakt de voortgang en geeft alerts bij afwijkingen of voortgangsproblemen.

Alle betrokken ketenpartijen hebben hetzelfde beeld van de status, de voortgang en de eventuele afwijkingen op de inkooporders.